Klient

E.ON – ett ledande elbolag tjänsteleverantör

Utmaning

E.ONs Smart Hemtjänsten reglerar och kontrollerar strömförsörjningen och energianvändningen för kunderna. Det görs med hjälp av en smart elmätare. Kunderna kan ta kontroll över och styra sin förbrukning, och även övervaka sin energiförbrukning i pengar via en display i realtid. Utmaningen var att integrera E.ONs egen IT-infrastruktur med ett antal externa datakällor, vilket det också skulle vara möjligt att förändras över tiden. E.ON ville ha en flexibel lösning, som inte binder dem till enskilda leverantörer.

Vad vi gjorde

Den lösning som Data Ductus utvecklat bygger på en plattform som kallas Crossbreed. Plattformen gör E.ON leverantörsoberoende enskilda tjänste och möjliggör snabb utveckling av nya tjänster inom E.ON Smart Home. Dessutom finns möjlighet att väva samman flera olika tjänster, ändra tjänster och skapa nya övergripande tjänster i Smart Home.

 

 

Case #3: M2M platform for E.ON’s Smart Home Service