Case #2: A Web Based Network Management Solution

Klient

Global Satellite Network Equipment Provider

Utmaning

Som ett led i att uppgradera sin satellitnät portfölj till en ny generation, kunden önskade att inkludera en helt ny webbaserad ledningssystem för att konfigurera och övervaka den nya generationens nätverk, både ur ett lokalt och ett nätverk omfattande perspektiv.

Vad vi gjorde

Baserat på ett nära samarbete med kunden, utvecklade Data Ductus en användarvänlig lösning för både en lokal chef med funktionalitet konstruerad för en fälttekniker och Network Management Solution med funktionalitet fokuserad för att hantera ett komplett nätverk. Båda systemen är modelldriven, beskriven i Yang, och kommunicera via netconf protokoll och är baserade på ramverk Tail-f. Arbetet delades upp i fastprisarbetspaket och drivs som en agil projekt där Data Ductus utfört allt arbete på lokal lokaler med daglig kommunikation med kunden. Omfattningen ingick även en 1 års garanti med möjlighet till förlängd support och underhåll, säkra produkter livscykelsupport för kunden.