Ductus har lång erfarenhet inom området ”Maskin-till-maskin” (M2M), som avser teknologier som tillåter enheter på fältet för att kommunicera data till andra enheter eller ett centralt system. T.e.x, en sensorenhet som fångar en händelse, temperatur eller nivå, informationen förmedlas via ett nätverk (trådlöst, kabel eller hybrid) mha. mjukvara som översätter de mottagna datat till meningsfull information.

Vi har arbetat med ett antal företag inom områden som process, gruvdrift, transport / logistic- och säkerhetsbranschen för att utveckla och effektivisera sin verksamhet. Data Ductus expertis sträcker sig genom hela värdekedjan, från maskinnära hårdvara till programvara för kommunikation och serversystem. Inte sällan handlar det om att kombinera kundens befintliga teknik med ny, med vår erfarenhet av systemintegration säkerställa en effektiv integration. Förutom de tekniska, kan vi även erbjuda tjänster inom strategisk utveckling och affärsutveckling.

Några exempel på genomförda projekt:

    • Mätning av energiförbrukning på sockel nivå, visualiseras och trend på iPhone eller Android.
    • Skydda värdetransporter, beroende på fordonets position tillåta/låsa hantering av väskor, förbud mot att backa, larmruttavvikelser etc.
    • Temperatur och CAN-buss mätning.
    • Kontroll av torkugnar, schemaläggning och autonom styrning av belysning inomhus och utomhus som förbinder logistik och cockpit / Mobilast etc.
    • Autonom övervakning via specialanpassade telefoner (med exempelapplikationer som hanterar SLA och analyserar trender och fel).

Förutom traditionell rådgivning, erbjuder Data Ductus också ett servicekoncept som kallas Crossbreed. Detta är ett unikt erbjudande som tar ”data management” och utveckling av mervärdestjänster till en ny nivå. Konceptet fokuserar på innovativa funktionella och affärsmässiga aspekterna av M2M, snarare än teknik. Vår unika metodik samt teknik sätter användaren i centrum genom en direkt omvandling av tekniska användningsfall till tjänster.