Data Ductus har lång erfarenhet av avancerade mobila lösningar inom Telekom och IT. Vi är certifierade utvecklingspartners för iPhone, Android och Windows Phone.

Mobila applikationer är en del av molnet som ger möjlighet för användarna att utnyttja kapacitet, datalagring och accessfunktioner vid behov. Bara orden ”vid behov” är den exakta skillnaden mellan molnet och Internet, förenklat kan man beskriva molnet med följande uttryck: ”du får vad du betalar för”, men detsamma kan inte sägas om Internet. Och trenden är tydlig – mobiltjänster via mobila applikationer har aldrig varit mer närvarande på marknaden än just nu – det är det snabbast växande sättet användare interagerar med nya tjänster i dag.

Det finns många olika tekniker för att ”clouda” applikationer, t.ex. genom att se till att applikationen som utvecklas är byggd enligt HTML 5-standarden eller skriva om applikationer från originalspråket. Du kan också bibehålla befintlig kod och utveckla ett mobil applikationsgränssnitt. Den befintliga koden kan sedan utvecklas för alla grenar av det mobila systemet  – på detta sätt, undviker du onödigt underhåll och sänker kostnaden för applikationen.

Typiska områden som är lämpliga för mobila applikationer:

– Mobile Communications: Utveckling av standarder och format för kommunikation mellan olika system.
– Mobile Business Systems: Verktyg för effektiv planering, arbete och rapportering, automatiserad hantering, insamling och sammanställning av data.
– Mobile Enterprise Systems: Från små specifika moduler av ett befintligt affärssystem till kompletta lösningar – dessa typer av applikationer har tidigare uppfattats som mycket svårt att åstadkomma i form av en mobil applikation, med hänvisning till bristande säkerhet, prestanda och behovet av en större skärm som några av nackdelarna då. Numera är detta historia i samband med det stora flödet av nya typer av pekdatorer som Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, BlackBerry Playbook osv.

Vi erbjuder utveckling och integration till mobila applikationer och nyttjar öppna verktyg som OpenERP, SugarCRM, Magneto, Pentaho och Alfresco.

Om du behöver hjälp för att starta din egen mobilutvecklingsavdelning i ett eller flera av ovanstående områden, öka resurskapaciteten i projekt som körs just nu, lära dig att arbeta effektivt genom agila metoder anpassade för mobil utveckling så kan Data Ductus hjälpa dig. Detsamma gäller om du söker hjälp med byggsystem, kontroll och övervakningsapplikationer, anpassa dina nuvarande tjänster till molnet eller kommunikation med sociala och interaktiva nätverk.