Produkt- och tjänsteföretag, stora som små, är just nu i full färd att migrera till en virtualiserad miljö. Gammalt och nytt ska under en övergångsperiod samexistera. Att då leverera och övervaka End-to-End (E2E) tjänster i en blandad fysisk och virtualiserad miljö kräver nya angreppsätt samt mycket god förståelse för integrationsfrågor samt djup domänkunskap. Data Ductus har lång och gedigen erfarenhet av blandande nätverkskonfigurationer och vet hur man tar sig till en virtualiserad, molnbaserad miljö oavsett bakomliggande teknologier.

Många produktleverantörer utvecklar nu sina system till virtuella nätverksfunktioner (VNF) för att kunna erbjuda sina produkter som tjänster. Detta innebär nya utmaningar för konfigurerings- och övervakningssystemen. Data Ductus har många års erfarenhet av att bygga lösningar på både agent och manager sidan.

Samma anpassning till den snabbt växande virtualiserade världen måste också tjänsteföretagen göra. Genom att använda best practices från både vår långa erfarenhet från orkestrering- och övervakningslösningar samt vår kompetens inom den nya virtualiserade och molnbaserade miljön kan vi erbjuda din organisation marknadens bästa verktyg och expertis.

Management och orkestrering är ett av Ductus starka områden med många år av framgångsrik integration av OSS-system. Våra fokusområden är allt ifrån Element Management lagret upp till Service Management, medan vår fokus på eTOM-sidan varit fulfillment och säkerhet.

Sedan införandet av NFV/SDN har vår expertis utökas till att även omfatta orkestrering av E2E tjänster i en virtualiserad miljö, inte bara orkestreringen av IT-miljön utan också själva nätverket.

Vi säkerställer alltid att kunden får den bästa lösningen, och även om vi har lång erfarenhet av produkter som NSO från Cisco, Smarts från DELL EMC, TeMIP från HP, vSphere från VMware, etc., är vi alltid produktoberoende. Vi är trygga i vår erfarenhet att leverans av optimala lösningar är viktigare för kunden än vilka produkter som ingår, därför rekommenderar vi alltid de produkter som ger mest värde för just den kundlösningen.