Systemutveckling och integration har varit Data Ductus kärnverksamhet sedan bolaget startade. Vi har jobbat med både småföretag och multinationella utrustningsleverantörer, med allt från kravinsamling till nyckelfärdiga projekt. Data Ductus erbjuder mjukvaruutveckling, projektledning, systemdesign och integrationsexpertis inom ett brett spektrum av tekniker.

Data Ductus har en lång tradition av mjukvaruutvecklingsprojekt och integrationsuppdrag. Vi arbetar alltid i nära samarbete med våra kunder, antingen som en del av kundens team på plats eller som ett totalåtagande.

Systemutveckling kräver effektiva och anpassningsbara modeller för utveckling. Vi anpassar oss efter våra kunders sätt att arbeta och i de fall där vi tar ett helhetsansvar för ett projekt använder vi iterativa, agila utvecklingsmodeller; allt i samråd med våra kunder.

Vi sätter stor vikt vid att utveckla och jobba med testautomation. Vår kunskap kring infrastruktur och virtualisering tillsammans med lång erfarenhet av systemutveckling gör att vi kan tillhandahålla effektiva testanläggningar och användbara rapporter.

Data Ductus har sammanfattningsvis lång erfarenhet av hela programvaruutvecklingens livscykel.